Meer informatie

 • Wij leveren moderne huisartsenzorg aan onze patiënten. Dit doen we bewust in de kleinschalige vorm van een solopraktijk, waarbij we wel meegaan met de nieuwste ontwikkelingen in ons vak. Ons uitgangspunt is: Ieder mens mag er zijn. Dit proberen we praktisch in te vullen door u, persoonlijk en betrokken, passende huisartsenzorg te bieden.

 • Op maandag is er een avondspreekuur van 18.00 uur tot 20.00 uur. Afspraken voor dit spreekuur maakt u via MijnGezondheid.net of telefonisch met de assistente. Het telefoonnummer van de praktijk: (0172) 425640

 • Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend is het mogelijk om bloed te laten prikken in de praktijk. U kunt hiervoor online of telefonisch een afspraak inplannen.

 • De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en tijdens de feestdagen is geregeld door de Huisartsenposten De Limes. Hier werken alle huisartsen uit de regio samen. De Huisartsenposten De Limes zijn telefonisch bereikbaar via: 088-4274700.

 • U kunt bij ons terecht voor reizigersadvies en vaccinaties. De praktijk is aangesloten van Traveldoctor. Een afspraak voor een reisconsult kunt u maken via de assistente, telefoonnummer (0172) 425640. Ook kunt u via traveldoctor.nl een afspraak maken. Meestal is er op korte termijn ruimte voor een reisconsult, waarbij de evt. vaccinaties direct gegeven kunnen worden. Wilt u zich vast voorbereiden op het reisconsult? Klikt u dan hier. Wilt u weten of reizigersvaccinaties worden vergoed door uw zorgverzekering? Klikt u dan hier. De praktijk is geregistreerd bij het LCR. Ook wanneer u niet tot deze huisartsenpraktijk behoort bent u welkom voor een reisconsult. Het reisconsult en de vaccins moeten in de praktijk afgerekend worden, via PIN-betaling. U kunt de nota vervolgens indienen bij uw zorgverzekering.

 • Alle medewerkers streven ernaar om u de beste zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Als u een klacht heeft, blijf er dan niet mee rondlopen.
  Wij stellen het op prijs wanneer u uw onvrede eerst met ons bespreekt. Onze ervaring is dat in een gesprek met de zorgverlener uw onvrede meestal wordt opgelost.

  Vindt u dit lastig dan kunt u uw klacht schriftelijk per mail of telefonisch indienen bij de klachtencoördinator. In ons geval is dit Martine Dam. Zij onderzoekt met u uw klacht en probeert met u tot een oplossing te komen. Haar mailadres: huisarts@huisartsvletter.nl

  Als dit gesprek niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website:  www.skge.nl

  Als u er met uw zorgverlener en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie vindt u op www.skge.nl

 • Huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijns zorgverleners werken samen om u te voorzien van de best mogelijke zorg. Dat noemen we multidisciplinaire zorg. Deze samenwerking heeft veel voordelen. Het betekent bijvoorbeeld dat patiënten met een chronische aandoening niet bij verschillende zorgverleners steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen. De verschillende zorgverleners delen de patiëntgegevens in één computerprogramma en bespreken met regelmaat de voortgang. Zo ontstaat er een gezamenlijk behandelplan, op maat gesneden voor iedere patiënt. 

  alphen op een lijnIn groter verband werken we samen met vier andere GES’en binnen Alphen Op Eén Lijn (AOEL). Dit samenwerkingsverband is in het leven geroepen om elkaar te ondersteunen bij het uitvoeren van de multidisciplinaire zorg. Daarnaast werken we samen aan ICT-oplossingen waarmee we u in de toekomst eenvoudiger en sneller kunnen helpen. Ook het gezondheidsmagazine BETER is binnen dit samenwerkingsverband tot stand gekomen.

  Vanuit AOEL werken we samen met andere zorgaanbieders, de gemeente en zorgverzekeraar(s).

  Kortom: AOEL ondersteunt daar waar nodig de aangesloten eerstelijns zorgverleners om te komen tot een effectief samenwerkende organisatie waarin de patiënt centraal staat.