« terug naar vorige pagina

Cliëntenpanel

Cliëntenpanel Praktijk Vletter

Uw mening telt!

De zorgverleners binnen de praktijk Vletter vinden contacten met cliënten en de mening van cliënten  belangrijk. Uw ervaringen en wensen over bepaalde zaken zijn belangrijk voor het leveren van goede zorg. Daarom is er binnen de praktijk een digitaal cliëntenpanel. Onder cliënten vallen alle patiënten van de praktijk van huisarts Vletter.

De medewerkers kunnen zich voorstellen dat u vragen heeft over het hoe en waarom van zo’n panel en wat er precies van de leden van een cliëntenpanel verwacht wordt. Daarom hieronder een  toelichting over het cliëntenpanel..

Waarom een cliëntenpanel?

Door deel te nemen aan het digitale cliëntenpanel kunt u uw mening geven over stellingen of antwoorden geven op vragen die u minimaal twee keer per jaar per e-mail krijgt toegestuurd. Zo kunt u mede invloed uitoefenen op de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening binnen de praktijk.

Hoe werkt een cliëntenpanel?

Aan de panelleden wordt een korte vragenlijst of stelling voorgelegd over een veelvoud van onderwerpen. Dit kan de kwaliteit van zorg betreffen, de samenwerking, de informatie, bepaalde voorzieningen, patiëntveiligheid e.d. De reacties worden meegenomen in het beleid van de praktijk.

Bescherming van uw gegevens

Indien u deelneemt aan dit digitale cliëntenpanel worden uw persoonlijke gegevens uiteraard beschermd. Wij vragen van u uw naam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen en beheerd. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening en niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw gegevens altijd laten wijzigen of laten verwijderen uit het bestand.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de huisarts of een van de medewerkers. Wilt u zich ook aanmelden voor dit cliëntenpanel dan staat hieronder hoe u dit kunt doen.

Aanmelden digitaal cliëntenpanel

Met het invullen van onderstaand formulier meldt u zich aan voor deelname aan het digitale cliëntenpanel.
  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ