Veelgestelde vragen

 • De huisartsen zijn afwezig van 23 t/m 27 april 2018

 • Wanneer u een afspraak heeft met de Praktijkondersteuner-Somatiek (Jacqueline) of met de Praktijkondersteuner-GGZ (Ineke) tijdens de vakantie van de huisarts, dan gaat deze afspraak gewoon door.

 • Wanneer de huisarts afwezig is, bij voorbeeld wegens vakantie, ziekte of nascholing, wordt er waargenomen door dr. van Rijn en/of dr. Borst. De praktijk wordt volgens het alfabet ingedeeld. Deze indeling is niet bij iedere afwezigheid hetzelfde. Wanneer u de praktijk belt, hoort u bij welke huisarts u terecht kunt.

  Adresgegevens dr. Borst:

  Zuiderkeerkring 448

  2408 MZ Alphen aan den Rijn

  tel: 0172 477935

  Adresgegevens dr. van Rijn:

  Prins Clauskade 35

  2405 CA Alphen aan den Rijn

  tel: 0172 472858

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Er worden nogal eens door patiënten vragen gesteld via het mailadres huisartsvletter@hotmail.com of info@huisartsvletter.nl  Dit zijn vaak vertrouwelijke en/of medische vragen. We hebben besloten deze mails niet te beantwoorden, maar te verwijderen uit de mailbox. Dit doen we omdat we de privacy van de mailwisseling via een ‘gewoon’ mailadres niet kunnen waarborgen. Medische of anderszins vertrouwelijke vragen kunt u persoonlijk of telefonisch stellen, of via uw account op http://www.mijngezondheid.net

 • Met een POH-GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. De afkorting staat voor: Praktijkondersteuner Huisartsenzorg voor Geestelijke Gezondheidszorg.

  Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten kan de POH-GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. Vaak is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

  Wat kan de POH-GGZ voor u doen?

  In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

  Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH-GGZ.

  De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

  Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ tot stand?

  U kunt met de huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland. Na het eerste gesprek zal de POH-GGZ u en de huisarts adviseren over een vervolgtraject.

  Kosten

  Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen. Dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Medicatie of een aanvullend onderzoek kunnen wel van uw eigen risico afgetrokken worden. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • Tevreden patiënten. Betere zorg. Effectieve praktijkvoering. Focus op de zorg voor de patiënt. Daar gaat het om. Huisartsenzorg vraagt om een eigen aanpak voor kwaliteitsonderwerpen. Door jaarlijks het traject van praktijkaccreditatie te doorlopen, willen we er als medewerkers van uw huisartsenpraktijk voor zorgen dat de zorg die aan u geleverd wordt van goede kwaliteit blijft. Alle aspecten van de praktijk zullen in de loop van de tijd gescreend worden. Inmiddels heeft een aantal van u wel eens een enquête ingevuld over het functioneren van de praktijk en/of de huisartsen, en  eventuele verbeterpunten. Hartelijk dank daarvoor! Deze enquêtes worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg in de huisartsenpraktijk hoog te houden.